TOIMINTA

Miniteatteri antaa teatteri-ilmaisuopetusta vuosittain 160:lle 8–29-vuotiaalle lapselle ja nuorelle. Kerran viikossa kokoontuvien ryhmien vetäjinä toimivat teatterin kokopäiväohjaaja, vierailevat ohjaajat, eri taidealojen opiskelijat, sekä pitempään mukana olleet nuoret itse.

FILOSOFIA

Miniteatterin toiminnan päätavoitteena on saada lapset ymmärtämään ja kiinnostumaan laaja-alaisesti teatterista ja eri taiteenaloista. Tärkeää on rohkaista ja löytää keinoja joilla lapset ja nuoret alkaisivat itse työstämään omia ajatusrakenteitaan aikuisen ollessa rinnalla ja tukemassa häntä. Miniteatterissa näytteleminen ei lähde pakosta eikä kiireestä. Teatterin tärkeimpiin menetelmiin kuuluvat kiireettömyys, sekä lapsen ja nuoren itsensä oivaltamien pienten hetkien talteen ottaminen ja niiden käyttö myöhemmin sopivassa tilanteessa. Näin löytyvät ne vahvat ja ehkä piilossa olevat ominaisuudet, joiden avulla lapsi ja nuori kokee onnistumisen tunnetta. Tätä kautta myös itsetunto saa hyvän kasvupohjan. Pitkäjänteisen työskentelyn ansiosta lapset ja nuoret ovat oppineet vaatimaan laadukasta opetusta mikä tuottaa lasten ja nuorten teatteritaidetta. Historiallisten ja yhteiskunnallisten esitysten lisäksi Miniteatteri valmistaa myös satunäytelmiä niin, että lapset itse saavat osallistua niiden sovituksiin ja dramatisointeihin. Näin lapset oppivat kokonaisvaltaisemmin teatterin tekemistä, kun opetus ja varsinainen tekeminen kulkevat rinta rinnan.

OPETUSRYHMÄT & HAKU

Tie näytelmiin käy opetusryhmien kautta. Miniteatteriin voivat hakea kaikki 8–29-vuotiaat hämeenlinnalaiset lapset ja nuoret.

Ryhmissä tutustutaan teatteri-ilmaisun perusteisiin.
Opetukseen sisältyy mm. seuraavia osa-alueita:

  • teatteri-ilmaisun perusharjoitteita: luottamus-, aisti- ja turvallisuusharjoitteita, sekä teatterileikkejä ja draamapelejä.

  • tunneilmaisu- ja ääniharjoitteita

  • improvisaatioharjoitteita

  • hahmoluomisen ja teatteriliikunnan harjoitteita


Oppilasmaksut:

SYYSLUKUKAUSI: 170 euroa
KEVÄTLUKUKAUSI: 170 euroa

 

Lisätiedot:

Miniteatterin toiminnanjohtaja Suvi Seppälä
Puh: 044 3552 586
e-mail: suvi.seppala@miniteatteri.fi

Toimintakausi 2020:

Syyslukukausi 24.8–11.12.2020.
Oppilasnäytökset (Minifestarit) 7.-11.12.2020


Lomat koulujen lomien mukaan

Ilmoittautuminen Miniteatterin opetusryhmiin vk 23.

Uudet ja entiset oppilaat haku:

ILMOITTAUDU TÄSTÄ SÄHKÖISESTI

 

Oppilaspaikasta ilmoitetaan jokaiselle erikseen kirjeellä viikolla 30.

Marja Myllyniemen ohjausmetodiin voi tutustua lataamalla oppaan “NÄYTELLÄÄN OIKEESTI” Taikalamppu – verkoston nettisivuilta http://www.taikalamppu.fi/index.php/fi/menetelmaeoppaat/98-draama/455-naeytellaeaen-oikeesti

  • Facebook Black Round
  • Instagram Black Round
  • Twitter Black Round

Tietosuojaseloste    © 2019 Hämeenlinnan Miniteatteri & cAPS LOCK HELSINKI